VIGLA-ΒΙΓΛΑ

Στην εφημερίδα και το blog μας... μιλάνε όλοι... Η ανα - δημοσίευση ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την οπωσδήποτε υιοθέτηση του συνόλου ή μέρους περιεχομένου του από τους δημιουργούς του blog ή της εφημερίδας.

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

26o Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ


Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) θα πραγματοποιήσει το 26ο Συνέδριό του στις αρχές του προσεχούς Νοεμβρίου στην Κόρινθο, με συνδριοργανωτή το ΣΠΟΑΚ «Αρίωνα», (διαδημοτικός φορέας πέριξ του Κορινθιακού). Θέμα του Συνεδρίου είναι : «Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα».

Το θέμα του Συνεδρίου είναι σημαντικό επειδή:

 • Το πλαστικό έχει πολλές εφαρμογές στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον.
 • Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2015/720 της 29ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την 94/62/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 1994 περί «συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας», τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται να λάβουν μέτρα για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους.
 •  Οι πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο μία φορά, αλλά παραμένουν στο περιβάλλον για πολλά  χρόνια, συχνά ως επιβλαβή μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία είναι γνωστό πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, ιδίως για την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.
 • Η εμπειρία από άλλες χώρες που έχουν λάβει μέτρα για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από το πλαστικό (καθιέρωση τελών και άλλων περιοριστικών μέτρων) δείχνει ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος με την αποτελεσματική ανάληψη δράσης.
 • Χώρες όπως η Αγγλία, η Δανία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σκωτία υπάρχει υψηλή χρέωση στις πλαστικές σακούλες ενώ σε κάποιες άλλες όπως η Γαλλία, η Ελβετία, αλλά και σε χώρες εκτός Ε.Ε. όπως η πολιτεία της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ, η Ινδία, ακόμα και η Ουγκάντα έχουν απαγορεύσει μερικά ή ολικά τη χρήση της.
 •  Οι συνέπειες από τη μη λήψη μέτρων θα είναι η επιβολή νέων προστίμων από την μη επίτευξη των κοινοτικών στόχων, η πιθανή μείωση των Κοινοτικών Κονδυλίων και επιδοτήσεων, η περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
 •  Τα οφέλη θα είναι η μείωση του όγκου των αστικών στερεών απορριμμάτων, και κατ’ επέκταση των τελών που πληρώνουν οι Δήμοι προκειμένου να αποθέσουν τα απορρίμματα στους ΧΥΤΑ, αλλά και των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Επίσης η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή τους.
 • Επίκειται νομοθετική ρύθμιση και επομένως τα συμπεράσματα του Συνεδρίου που θα συνδιοργανώσουμε θα είναι σημαντικά για τη διαμόρφωση των θέσεων των φορέων που εκπροσωπούμε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΚΙΣ / 6 – 9 - 2016


Με πέντε ερωτήσεις η Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Σάμου (ΑΚΙΣ) έφερε προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, της 29ης Αυγούστου 2016, το σοβαρό θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων – ανακύκλωσης.

Το θέμα κατατέθηκε γραπτώς στο ΔΣ με πέντε ερωτήσεις, για τις οποίες αναμένονται αντίστοιχες γραπτές απαντήσεις.

Θέμα: Διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση.

Οι δημότες καταβάλουν ανελλιπώς και αγόγγυστα τα τέλη καθαριότητας που τους αναλογούν, γι’ αυτό και απαιτούν ανταποδοτικά να βλέπουν και να απολαμβάνουν τη γειτονιά τους, το χωριό τους, την πόλη τους και ολόκληρο το νησί τους καθαρό και ευπρεπισμένο.
Ερωτάστε λοιπόν:
1. Ποία η εξέλιξη των ενεργειών σας, εάν φυσικά έχουν αναληφθεί εκ μέρους σας ενέργειες, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του ΧΥΤΑ δυτικής Σάμου και σε τι ενέργειες θα προβείτε για να αποφύγετε τον κορεσμό του ΧΥΤΑ ανατολικής Σάμου, που εδώ και καιρό δέχεται τα απορρίμματα ολόκληρου του νησιού.
2. Τι θα γίνει με την περιβόητη ανακύκλωση και τα πράσινα σημεία, που χρόνια ακούμε και ακόμη δεν είδαμε.  Ποιός είναι ο στόχος σας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Πότε θα απομακρυνθούν οι συσσωρευμένοι τόνοι χαρτιού και τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία εκτός των άλλων απειλούν και άμεσα τη δημόσια υγεία.
3. Ποία η πορεία υλοποίησης της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων που έχετε δεσμευτεί να πραγματοποιήσετε. Γιατί δεν ξεκινήσατε την περισυλλογή από τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και τους κύριους οδικούς άξονες, στους οποίους βρίσκονται άχρηστα αυτοκίνητα εμφανή σε κοινή θέα.
4. Γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις ανάγκες της καθημερινότητας, ενώ έχετε προσλάβει για το τρέχον έτος, πέραν του μόνιμου προσωπικού, άλλους 52 εργάτες καθαριότητας. Κάθε πότε πλένετε τους κάδους απορριμμάτων και τα οχήματα περισυλλογής.
5. Πότε θα καταρτίσετε και θα θέσετε σε εφαρμογή τον ενιαίο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Σάμου.
Εμείς ως δημοτική παράταξη, αλλά και όλοι οι δημότες πιστεύουμε και επιθυμούμε με το πέρας της πενταετίας να έχετε λύσει το σοβαρό θέμα του κορεσμού του ΧΥΤΑ και της ανακύκλωσης απορριμμάτων και να μη το μεταφέρετε ως πρόβλημα για επίλυση στην επόμενη διοίκηση του Δήμου. Πρέπει να λάβετε άμεσα μέτρα γιατί ο χρόνος είναι αμείλικτος στην επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος η κατάσταση θα γίνει μη αναστρέψιμη.

Αντώνιος Σίμος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ευρωδικαστήριο: Βαριά καμπάνα στην Ελλάδα για τα απόβλητα

Λόγω καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ενωσης περί αποβλήτων, η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. Η υπόθεση πάει πίσω στο 2009.

Με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί σε προσήκουσα εφαρμογή διαφόρων οδηγιών, ήτοι της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε εκπονήσει και θέσει σε εφαρμογή, εντός εύλογης προθεσμίας, σχέδιο διαχειρίσεως των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης ούτε είχε δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν είχε λάβει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για την εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, της τηρήσεως των κανόνων περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως των αποβλήτων και περί αδειοδοτήσεως και εκμεταλλεύσεως των χώρων υγειονομικής ταφής.

Το 2014 η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει εντός της ταχθείσας προθεσμίας της 25ης Μαρτίου 2013, όλα τα μέτρα που απαιτούνταν για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2009, αποφάσισε να ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου δεύτερη προσφυγή λόγω παραβάσεως κατά της εν λόγω χώρας, με την οποία ζήτησε την επιβολή σε αυτήν χρηματικών κυρώσεων.

Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν έλαβε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποφάσεως του 2009. Συγκεκριμένα, κατά την καταληκτική ημερομηνία της 25ης Μαρτίου 2013, η Ελλάδα δεν είχε ακόμη υιοθετήσει ειδικό σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ούτε είχε δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων αποβλήτων ή θέσει σε εφαρμογή διαχείριση των «ιστορικών αποβλήτων» (παλαιών αποβλήτων προσωρινώς εναποθηκευμένων σε χώρους μη προοριζόμενους προς τούτο) σύμφωνη με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, πέραν της διάρκειάς της, η οποία υπερβαίνει τα έξι έτη, η παράβαση της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως σοβαρή, καθόσον δύναται να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η κατασκευή διαφόρων εγκαταστάσεων καθώς και τριών χώρων αποθέσεως για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμη την επιβολή στην Ελλάδα της υποχρεώσεως καταβολής, στον προϋπολογισμό της Ένωσης, χρηματικής ποινής ύψους 30.000 ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2009, από της δημοσιεύσεως της σημερινής αποφάσεως και έως την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως του 2009.

Επιπλέον, το Δικαστήριο κρίνει ενδεδειγμένη, για την πρόληψη της επαναλήψεως ανάλογων παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης στο μέλλον, την επιβολή στην Ελλάδα της υποχρεώσεως καταβολής, στον προϋπολογισμό της Ένωσης, κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο : euro2day.gr

Οι ωκεανοί της Γης καταστρέφονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη


Η υπερθέρμανση του πλανήτη καταστρέφει όσο ποτέ τους ωκεανούς, μεταδίδοντας ασθένειες στα ζώα όπως στους ανθρώπους και απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο, προειδοποιεί επιστημονική έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι έρευνες διεξήχθησαν από 80 επιστήμονες από 12 χώρες, διευκρίνισαν οι ειδικοί που συναντώνται στη Χονολουλού για το συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Προστασίας της Φύσης (UICN).

"Όλοι ξέρουμε ότι οι ωκεανοί διατηρούν ζωντανό τον πλανήτη", υπογράμμισε η γενική διευθύντρια της UICN, η δανή περιβαλλοντολόγος 'Ινγκερ Άντερσεν.

"Και παρά ταύτα εμείς αρρωσταίνουμε τους ωκεανούς", πρόσθεσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο οποίο μετέχουν 9.000 ειδικοί και υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η έκθεση με τίτλο "Εξηγήσεις για την υπερθέρμανση των ωκεανών" είναι "η πιο πλήρης και η πιο συστηματική μελέτη που έχει γίνει για τις συνέπειες της υπερθέρμανσης των ωκεανών", υπογραμμίζει ένας από τους βασικούς της συντάκτες, ο Νταν Λαφόλεϊ.

Τα νερά του πλανήτη απορρόφησαν περισσότερο από το 93% της επιπλέον θερμότητας που προήλθε από την υπερθέρμανση από τη δεκαετία του 1970 και μετά, περιορίζοντας τη θερμότητα που γίνεται αισθητή στην ξηρά αλλά τροποποιώντας ριζικά τον ρυθμό της ζωής μέσα στους ωκεανούς, τονίζει ο Λαφόλεϊ. "Οι ωκεανοί μας προστάτευσαν και οι συνέπειες αυτού είναι τεράστιες", προσθέτει ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για Προστατευμένες Περιοχές της UICN.

Η μελέτη, που αναφέρεται σε όλα τα σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα, από το μικρόβιο έως τη φάλαινα και μέχρι τα βάθη των ωκεανών, υπογράμμισε ότι μέδουσες, πτηνά και πλαγκτόν μετανάστευσαν κατευθυνόμενα στους πόλους και το κρύο, διασχίζοντας έως 10 μοίρες γεωγραφικού πλάτους.

Οι μεταναστεύσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής λαμβάνουν χώρα "με ρυθμό από 1,5 έως 5 φορές ταχύτερο από αυτές που βλέπουμε στην ξηρά", εκτιμά ο Λαφόλεϊ. "Επί του παρόντος αλλάζουμε τις εποχές μέσα στον ωκεανό".

Η άνοδος των θερμοκρασιών πιθανόν θα αλλάξει το ποσοστό του αρσενικού πληθυσμού στις χελώνες, καθώς γεννιούνται περισσότερα θηλυκά όταν κάνει περισσότερη ζέστη. Η θερμότητα θα ευνοήσει επίσης τη μετάδοση μικροβίων στα νερά του πλανήτη.

"Όταν έχουμε μια πλήρη οπτική, βλέπουμε ένα άθροισμα συνολικών και ανησυχητικών συνεπειών", αναλύει ο Λαφόλεϊ.

Η έκθεση, το ένα τέταρτο τουλάχιστον των διαπιστώσεων της οποίας είναι αδημοσίευτο, περιλαμβάνει μελέτες που δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του κλίματος επηρεάζει τα μετεωρολογικά συστήματα και προκαλεί όλο και περισσότερες καταιγίδες.

Οι συντάκτες της βεβαιώνουν επίσης ότι υπάρχουν αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η υπερθέρμανση των ωκεανών "προκαλεί την αύξηση των ασθενειών στους ζωικούς και φυτικούς πληθυσμούς".

Παθογόνοι παράγοντες όπως το βακτήριο φορέας της χολέρας ή η ανάπτυξη τοξικών φυκιών μπορούν να προκαλέσουν νευρολογικές ασθένειες όπως η ciguatera (σιγκουατοξίνη, τροφική δηλητηρίαση από κατανάλωση ψαριών από τροπικές περιοχές) και των οποίων η ανάπτυξη ευνοείται από την υπερθέρμανση της θάλασσας. Ασθένειες το ίδιο επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

"Δεν είμαστε πλέον παρατηρητές", σχολίασε ο Νταν Λαφόλεϊ. "Χωρίς να το θέλουμε, έχουμε μπει στον δοκιμαστικό σωλήνα μέσα στον οποίο το πείραμα είναι σε εξέλιξη".

Έτσι, η υπερθέρμανση των ωκεανών σκότωσε κοραλλιογενείς υφάλους σε ρυθμό ρεκόρ, με αποτέλεσμα τη μείωση στα είδη των ψαριών που στερούνται της φυσικής τους κατοικίας.

"Στη νοτιοανατολική Ασία, αναμένεται μείωση της αλιείας μεταξύ 10 και 30% με χρονικό ορίζοντα το 2050, σε σύγκριση με την περίοδο 1970- 2000", αναφέρει η μελέτη που υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας δράσης μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

"Πρέπει να μειώσουμε δραστικά τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου", δήλωσε ο Καρλ Γκούσταφ Λούντιν, διευθυντής προγραμμάτων θαλασσίων και πολικών περιοχών στη UICN. "Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το γεγονός ότι εμείς είμαστε η αιτία όλου αυτού. Ξέρουμε ποιες είναι οι λύσεις".
Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο   pronews.gr

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Η Ιταλία θεσπίζει νόμο για να αξιοποιήσει τα... περίσσια τρόφιμα

Στο 1% του ΑΕΠ της χώρας έχουν υπολογιστεί οι οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τα φαγητά που πετιούνται, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Ιταλία. Οι ζημιές ανέρχονται στα 12 δισ. ευρώ ετησίως, γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση του Μόντσι να εξετάσει λύσεις για την αξιοποίηση αυτών των τροφίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει για μία σημαντική μερίδα των πολιτών από την κρίση, αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων για τα ιταλικά νοικοκυριά.

Ως εκ τούτου, το ιταλικό κοινοβούλιο ετοιμάζεται να θεσπίσει μία σειρά νόμων, μέσω των οποίων θα παρέχεται κίνητρο στις επιχειρήσεις και δη στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, να προσφέρουν δωρεάν τρόφιμα σε άστεγους ή ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ενώ οι Ιταλοί βουλευτές προτρέπουν τους πολίτες που τρώνε σε εστιατόρια, να συγκεντρώνουν την τροφή που περισσεύει σε ένα τύπου «σακούλας σκύλου», προκειμένου να κάνουν οικονομία και να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που αναγκάζεται η ιταλική κοινότητα να διαχειρίζεται, εκτός των άλλων.
Στόχος είναι να μειωθούν κατά πέντε εκατομμύρια τόνους τα σκουπίδια από πεταμένη τροφή, τα επόμενα πέντε χρόνια. Η Ιταλία έχει κτυπηθεί βάναυσα από την κρίση, καθώς το χρέος της ανέρχεται στο 135% του ΑΕΠ, ενώ η ανεργία σε πολλές περιοχές ξεπερνά το 20%. Πρόσφατα, δικαστήριο αποφάσισε ότι η κλοπή για πείνα δεν αποτελεί αδίκημα. 
Εφόσον οι επιχειρηματίες αποφασίσουν να δωρίζουν την τροφή που περισσεύει από τις επιχειρήσεις τους, θα έχουν ως αντιστάθμισμα σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως προβλέπεται στη νέα αυτή σειρά νόμων.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Το Καταφύγιο του Animal Care Samos Κλείνει Οριστικά

Το 13 είναι ένας αμφιλεγόμενος αριθμός. Για κάποιους παραπέμπει σε γρουσουζιά, ενώ για άλλους σημαίνει τύχη. Για εμάς, αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί τα 13 χρόνια της δράση μας, ως Animal Care Samos. 13 χρόνια γεμάτα αγωνία, πόνο και κούραση. 13 χρόνια αντιμέτωποι με προλήψεις και σπερμολογία, λόγω της άγνοιας των ανθρώπων. Αλλά πάνω απ’ όλα, 13 χρόνια γεμάτα με πολύ αγάπη· την ανιδιοτελή αγάπη όλων αυτών των ψυχών, που καταφέραμε να βοηθήσουμε να βρουν το δρόμο τους.
 Κάθε γεγονός, δράση ή πραγματικότητα έχει πάντα δύο όψεις· τη θετική και την αντιθετική.  Η θετική πλευρά για εμάς είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπορέσαμε να κάνουμε πράξη, αυτό που βαθιά μέσα μας αγαπάμε: φροντίσαμε, περιθάλψαμε, στειρώσαμε, δώσαμε για υιοθεσία χιλιάδες ζώα. Περισσότεροι από 4.000 αδέσποτοι σκύλοι υιοθετήθηκαν, ενώ στειρώθηκαν πάνω απο17.000 αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την εθελοντική εργασία πολλών κτηνιάτρων και δεκάδων εθελοντών, που κάθε χρόνο έρχονταν στη Σάμο, από διάφορα μέρη του κόσμου.
Καταφέραμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στη διαδικασία αλλαγής της νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος των ζώων. Καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να προσφέρει τη βοήθειά της, στο βαθμό που εκείνη θεωρούσε εφικτό. Καταφέραμε να πολεμήσουμε την άγνοια, μέσω της ενημέρωσης. Η λίστα είναι τεράστια. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό.
Η φιλοζωία δεν είναι χόμπι, ούτε εργασία. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρέωση. Είναι απόφαση ζωής, είναι στάση και τρόπος ζωής, είναι καθημερινότητα. Απαιτεί χρόνο, πρόθεση, διάθεση, κουράγιο και περίσσεια θέλησης και αγάπης. Ο Δήμος Σάμου δεν μπόρεσε, όλα αυτά τα χρόνια ή δεν θέλησε, να σταθεί αρωγός στο βαθμό που όφειλε, ως αρμόδια τοπική αρχή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την προστασία των αδέσποτων ζώων, επικαλούμενος, ως άλλοθι, είτε την έλλειψη προσωπικού, είτε την έλλειψη χρημάτων. Αναρωτήθηκε κανείς τους πώς όλα αυτά τα χρόνια καταφέρναμε να ανταπεξερχόμαστε οικονομικά σε όλα αυτό το δύσκολο έργο που προσφέραμε;
Η κοινωνία και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, πολλές φορές φοβούμενοι την κοινωνική αντίδραση ή λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης, απείχαν. Και οι δύο, πολιτεία και κοινωνία, εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του Animal Care Samos, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες που τους αναλογούν, στρουθοκαμηλίζοντας απέναντι σε ένα πρόβλημα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.
Ο δικός μας κύκλος ολοκληρώθηκε. Ευχόμαστε να κληροδοτήσαμε στη Σάμο ένα μέρος της αγάπης που νιώθουμε για όλα τα έμβια όντα. Ας είναι αυτό μία νέα αρχή. Ας είναι η αποχώρησή μας η αιτία να κινητοποιηθούν κάποιοι και να αρχίσουν το δικό τους έργο, τη δική τους προσπάθεια για την ανακούφιση των ζώων που υποφέρουν και χρειάζονται τη βοήθειά μας, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ελπίζουμε ότι οι αρχές της Σάμου, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσουν ότι έχουν την ίδια υποχρέωση απέναντι στο ζωικό βασίλειο και το περιβάλλον, με την υποχρέωση που έχουν απέναντι στους πολίτες. Είμαστε όλοι κομμάτι του ίδιου συστήματος, μοιραζόμαστε το ίδιο κομμάτι γης και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Ίσως οι συνθήκες να είναι πλέον κατάλληλες, ώστε να βρεθεί τρόπος να συμβιώνουμε όλοι, με τρόπο που οι άνθρωποι να μη ζουν εις βάρος των ζώων και του περιβάλλοντος.

Καλή σας συνέχεια…

Με πολύ αγάπη,

Η ομάδα του Animal Care Samos

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ANIMAL CARE SAMOS ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΙΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΦΕΡΝΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΖΩΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ.

Η ομάδα του Animal Care Samos

Κρήτη: Κατάλληλα εκπαιδευμένοι σκύλοι κατάφεραν να εντοπίσουν φόλες

Η «Κρητική Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» εντοπίζει τα δηλητηριασμένα δολώματα.


Δηλητηριασμένα δολώματα εντόπισε η «Κρητική Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» (ΚΟΣ), όπως ανακοίνωσε σήμερα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου.
Σε αυτοψία που πραγματοποίησαν δύο εκπαιδευμένα σκυλιά, που ακούν στα ονόματα «Ντάικα»και «Καρίνα», μαζί με τους χειριστές- ομοσπονδιακούς θηροφύλακες της Α' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου και με την επίβλεψη του εκπαιδευτή, στο οροπέδιο Λασιθίου, εντόπισαν αρχικά ένα νεκρό αρπακτικό νυκτόβιο πουλί, 2 θηλιές και 2 δόκανα σε καλλιεργημένη έκταση.
Κατά τη συνέχιση της έρευνας από την ομάδα, εντοπίστηκαν και άλλες θηλιές και δόκανα, καθώς επίσης διάσπαρτα δηλητηριασμένα δολώματα σε παρακείμενο χωράφι και παράνομα γεωργικά φάρμακα στην αποθήκη του αγροκτήματος. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης, οδηγήθηκε στον ανακριτή και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Επίσης, δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν πρόσφατα στην περιοχή Μέσης Βιάννου και έχει κατατεθεί μήνυση, ενώ διενεργείται τοξικολογική εξέταση.
Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου η δημιουργία μίας Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων για την Κρήτη, προέκυψε ως ανάγκη, τόσο λόγω της έκτασης του φαινομένου της παράνομης δηλητηρίασης.
Τον Οκτώβριο του 2015, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, προχώρησε στην αγορά δύο σκύλων, οι οποίοι ξεκίνησαν την προετοιμασία τους άμεσα. Η αγορά των σκύλων και η εκπαίδευση της ομάδας χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες Δράσεις Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα - Πρόγραμμα After-LIFE». Τα σκυλιά, είναι γερμανικοί ποιμενικοί, ηλικίας 18 μηνών και εκπαιδεύθηκαν αρχικά στην Ανδαλουσία (Ισπανία). Πρόκειται για ειδική πρότυπη μονάδα εκπαίδευσης σκύλων εργασίας, η οποία δραστηριοποιείται από 25ετίας στο χώρο και θεωρείται αυθεντία στο αντικείμενο πανευρωπαϊκά, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερες από 10 ομάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και αλλού.

Πηγή: www.lifo.gr

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για αδέσποτα ζώα


20.07.16 | 11:03

 Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β’ 2082/06-07-2016, ΦΕΚ Β’ 2204/15-07-2016) με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη διατροφή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, και η έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. Στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες και οι μη επιλέξιμες δαπάνες, οι δυνητικοί δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.
Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει.
Στην περίπτωση της σίτισης των ζώων η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50%.
Πηγή :  epoli.gr

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΚΑΘΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΧΕΙ 12.000 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Οι καπνιστές βλάπτουν και το περιβάλλον -3.500 τόνους αποτσίγαρα πετούν κάθε χρόνο οι Ελληνες 
Πηγή:  iefimerida.gr

«Τα αποτσίγαρα είναι τοξικό απόβλητο, όχι απλό σκουπίδι» τόνισε ο πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος.
«Κάθε φορά που αφήνουμε τα αποτσίγαρα μας στην παραλία, ή τα πετάμε στη θάλασσα ή σε δρόμους και φρεάτια μέσα στην πόλη, πρέπει να γνωρίζουμε ότι «ταΐζουμε» πλαστικά σκουπίδια με πάνω από 4000 τοξικές ουσίες, τα ψάρια και τα θαλασσινά που βάζουμε στο τραπέζι μας» ανέφερε η Κωνσταντίνα Κωστούλα υπεύθυνη της εκστρατείας «Υπόσχεσή μας: Καθαρές Θάλασσες» της MEDASSET.
 (Διαβάστε εδώ την συνέχεια)

Μπαίνει σε λειτουργία το αιολικό πάρκο στη βραχονησίδα Σαν Τζώρτζης


Το πρώτο «υπεράκτιο» αιολικό πάρκο της χώρας μας μπαίνει σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ημέρες.
Θοδωρής Παναγούλης
Ιούνιος 28 2016 07:08

Έχει απολύτως ολοκληρωθεί η κατασκευή και σύντομα μπαίνει σε εμπορική λειτουργία το αιολικό πάρκο της ΤΕΡΝΑ ισχύος 73,2 MW στη βραχονησίδα Άγιος Γεώργιος (ή Σαν Τζώρτζης) και η εταιρεία θα έχει μέσα στο χρόνο τα πρώτα έσοδα.
Πρόκειται για το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο που θα δημιουργηθεί στη χώρα μας, καθώς η νησίδα των 4.300 στρεμμάτων βρίσκεται σε απόσταση 12 μιλίων από το Σούνιο.
Το αιολικό πάρκο του Αγίου Γεωργίου θα εκμεταλλευτεί το τεράστιο αιολικό δυναμικό του Αιγαίου για να παράγει ενέργεια που θα την μεταφέρει μέσω αποκλειστικού υποθαλάσσιου καλωδίου σε ένα μεγάλο κέντρο ζήτησης ενέργειας, την Αττική.
Τα τετράποδα στον καύσωνα: οδηγίες και προφύλαξη

Δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά η λαχανιασμένη ανάσα του σκύλου το ξεκαθαρίζει: «Έχω σκάσει. Δεν θα αντέξω για πάντα…». Ας δούμε πώς θα διατηρήσουμε καλές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για το σκύλο και τη γάτα μας.

Ποιος είπε ότι οι τετράποδοι δεν ζεσταίνονται;

Επειδή δεν τους βλέπουμε να ιδρώνουν; Ίσα – Ίσα.
Αυτός ο ιδρώτας που στάζει, βοηθά εμάς (τους ανθρώπους) να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του σώματος. Φέρνει ζεστή υγρασία στην επιφάνεια του δέρματος, η οποία κατά την εξάτμισή της προκαλεί δροσισμό.
Κάντε το τεστ μια ζεστή, αποπνικτική μέρα, όταν ιδρώνετε και μόνο που αναπνέετε. Λίγα λεπτά εντατικής άσκησης και κολυμπάτε στον ιδρώτα, την ίδια ώρα που ο σκύλος αρκείται σε ένα επίμονο λαχάνιασμα, με τη γλώσσα να κρέμεται μέχρι το πάτωμα. Δείχνει πάντως να ζεσταίνεται και αυτός…
Ποιανού το σώμα είναι πιο αποτελεσματικό στον αυτοδροσισμό; Το ανθρώπινο προφανώς. Ακόμα κι αν δε διασκεδάζετε ιδιαίτερα τον ιδρώτα που στάζει, πρόκειται για μια αποδοτική μέθοδο ρύθμισης της θερμοκρασίας.
Οι ιδρωτοποιοί αδένες σας βοηθούν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία, φέρνοντας ζεστή υγρασία στην επιφάνεια του δέρματος, η οποία κατά την εξάτμισή της προκαλεί δροσισμό. Με τη διαφορά πως οι αδένες αυτοί βρίσκονται καλά κατανεμημένοι σε όλο σας το σώμα, σε επιφάνεια αναλογικά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο σκυλίσιο, και έτσι ο δικός σας δροσισμός είναι πιο αποδοτικός. Σκύλοι και γάτες έχουν λιγοστούς μόνο ιδρωτοποιούς αδένες, τοποθετημένους, κυρίως, στις πατούσες τους. Ο οργανισμός τους, λοιπόν, δεν τους επιτρέπει να ιδρώσουν αρκετά ώστε να αποβάλλουν την υψηλή θερμοκρασία του σώματός τους και να δροσιστούν.
Συνυπολογίστε και όλη εκείνη τη γούνα που οι περισσότεροι κουβαλάνε, χωρίς να μπορούν να απαλλαγούν από αυτή ούτε τις πολύ δύσκολες μέρες του καύσωνα…
Και θα κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε εμείς ότι περνά από το χέρι μας για να τους δροσίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις μέρες της αποπνικτικής ζέστης.

Ξεκινάμε από τα αυτονόητα:

Παχιά σκιά.
 • Θυμηθείτε ότι ο ήλιος κινείται. Συνεπώς, αν το ζώο βρίσκεται έξω, πρέπει να έχει πρόσβαση σε σκιά όλες τις ώρες της ημέρας.
 • Αργά το μεσημέρι που ο ήλιος είναι δυνατός ο σκύλος δεν θα πρέπει να βρίσκεται έξω από το σπίτι, αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.
Πολύ και φρέσκο νερό
Φροντίστε:
 • Να έχει πάντα πρόσβαση σε άφθονο δροσερό νερό, ειδικά τις ζεστές ώρες της ημέρας. Αν έχει τη συνήθεια «να το σκάβει» και να το χύνει θα πρέπει να ελέγχουμε τακτικά και να το αναπληρώνουμε.
 • Το μπολ του να βρίσκεται στη σκιά.
 • Να αντικαταστήσετε, τις ημέρες του καύσωνα, το ανοξείδωτο μπολ νερού του με πλαστικό ή κεραμικό (εφόσον είναι σε εξωτερικό χώρο) καθώς τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας και το νερό θα ζεσταθεί σε λίγα λεπτά.
 • Να αλλάζετε συχνά το νερό του με φρέσκο.
 • Μπορείτε επίσης να προσθέτετε μερικά παγάκια στο νερό του. Μάλιστα, κάποιοι σκύλοι και γάτες διασκεδάζουν να τα μασούν. Δεν είναι κακό. Ίσως έχετε ακούσει ότι το παγωμένο νερό και τα παγάκια οδηγούν σε συστροφή στομάχου. Πρόκειται για μύθο.
Σχετικά με τη γούνα του
Πρέπει να την αραιώσουμε για να φύγουν όλες οι νεκρές τρίχες και ο εσωτερικός μανδύας που τον προστάτευε το χειμώνα – είναι πολύ σημαντικό.
Τι κάνουμε λοιπόν; Βουρτσίζουμε μέχρι να σταματήσει να μαδάει και τελειώνουμε με τη χτένα για να μη μείνει ούτε μια νεκρή τρίχα. Όσο πιο συχνά τον χτενίζουμε, τόσο το καλύτερο. Το ξύρισμα ΔΕΝ αποτελεί λύση δροσισμού για τους περισσότερους τύπους τριχώματος, και μάλιστα για αρκετούς απαγορεύεται ακόμα και το ψαλίδι!
Παιχνίδι και βόλτα;
Αποφύγετε να παίζετε πολλές ώρες και να κάνετε μεγάλες βόλτες όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Η βόλτα καλό θα είναι να προσαρμοστεί αρκετά νωρίς το πρωί και μετά τις 9 το βράδυ και να έχετε πάντα μαζί κρύο νερό σε ένα μπουκαλάκι.
Σπίτι δροσερό
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, ο θάνατος του σκύλου μέσα σε ζεστό σπίτι είναι αρκετά συχνός, αφού αρκούν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, για να προκαλέσουν από θερμοπληξία έως θάνατο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει πάντα δροσιά. Θα το καταφέρετε κρατώντας κλειστές κουρτίνες και παντζούρια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ιδανικά, να παραμένει το κλιματιστικό αναμμένο, κυρίως στα… ρετιρέ παλαιών πολυκατοικιών.
Στο αυτοκίνητο με καύσωνα;
Αποφύγετε να αφήνετε το σκύλο μόνο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – ούτε αν το τζάμι είναι ανοιχτό, ούτε στη σκιά. Καθόλου.

5 Kόλπα που θα διασκεδάσουν την κατάσταση

1. Ενθαρρύνετε τα να πίνουν
Όσο πιο ευαίσθητα είναι τα κατοικίδια στη ζέστη (καρδιοπαθή, παχύσαρκα, υπερήλικα, με αναπνευστικά προβλήματα, ζώα βραχυκεφαλικών φυλών) τόσο περισσότερο νερό πρέπει να καταναλώνουν. Το πρόβλημα είναι πως ο μηχανισμός ενεργοποίησης της δίψας στο σώμα δεν είναι πάντα όσο ευαίσθητος χρειάζεται, και τα κατοικίδία σας ίσως δεν πίνουν όσο νερό χρειάζονται. Αν δεν πίνει αρκετά, δοκιμάστε να του δώσετε μερικά παγάκια κατά τη διάρκεια της μέρας. Πολλά κατοικίδια διασκεδάζουν να τα μασουλάνε και με τον τρόπο αυτό προσθέτουν υγρά στο σύστημά τους.
2. Μουλιάστε τα
 • Μπορείτε να το δροσίσετε ψεκάζοντας με κρύο νερό τις πατούσες του, τα πόδια και την περιοχή γύρω από το λαιμό του.
 • Επίσης, μπορείτε να πάρετε παγάκια, να τα τυλίξετε σε μία πετσέτα και να τρίψετε την πλάτη και τα πόδια. Αυτό το λατρεύουν και οι γάτες, καθώς έχουν ανάγκη για δροσιά και απεχθάνονται, συνήθως, το νερό.
 • Καταβρέξτε το με ένα λάστιχο.
 • Ακόμα και το πότισμα του γρασιδιού θα βοηθήσει.
 • Ενθαρρύνετέ το να μουλιάσει σε μια γούρνα ή παιδική πισίνα προκειμένου να ρίξετε γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος. Φροντίστε να αλλάζετε το νερό ανά δύο με τρεις ημέρες. Επίσης, να μην υπάρχει νερό στάσιμο γύρω από την «πισίνα του», διότι μπορεί να γίνει φωλιά εκκόλαψης κουνουπιών και σκνιπών.
3. Αναπληρώστε τους χαμένους ηλεκτρολύτες
Όταν τα κατοικίδια χάνουν υγρά, χάνουν ταυτόχρονα ηλεκτρολύτες, όπως κάλιο, νάτριο και ασβέστιο που χρειάζονται για να παραμένουν υγιή. Δώστε τους ένα ισοτονικό ποτό από αυτά που χρησιμοποιούν οι αθλητές. Τις ημέρες του καύσωνα δοκιμάστε να προσθέσετε λίγο ισοτονικό ποτό στο πόσιμο νερό του.
4. Ανακινήστε τον αέρα
Βάλτε το κοντά σε ανεμιστήρα ή σε κλιματιστικό, για να παραμείνει δροσερό.
Ή φτιάξτε… ρεύμα ανοίγοντας δυο παράθυρα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς και δώστε του πρόσβαση
σε σημεία που φυσάει αεράκι. Με τέτοιες τεχνικές θα πρέπει πάντως να πειραματιστείτε. Κι αυτό επειδή σε κάποια ζώα αρέσουν κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα όχι.
5. Εναλλακτικά…
Δοκιμάστε να ρίξετε από 3 έως 5 σταγόνες ανθοϊάματα Bach Rescue Remedy στο νερό του. Για γρηγορότερα αποτελέσματα βάλτε 5 σταγόνες σε ένα ψεκαστήρα γεμάτο νερό και καταβρέξτε τον, κάθε φορά που δείχνει να ζεσταίνεται παραπάνω.

Πώς ελέγχω για αφυδάτωση;

Αν είναι ευαίσθητα στην ζέστη ίσως ξεμείνουν από υγρά. Τσιμπήστε ελαφριά το δέρμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Το δέρμα θα έπρεπε να επιστρέψει άμεσα στη θέση του, μόλις το αφήσετε. Αν έχει χάσει την ελαστικότητά του και «στέκεται», έστω και για ένα δευτερόλεπτο, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρο.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ : stogiatro.gr